Słownik pojęć internetowo-reklamowych

Wpisz w poniższe pole termin, którego definicja Cię interesuje. Baza słownika jest stale aktualizowana o nowe pojęcia, więc jeżeli nie znajdziesz szukanych informacji teraz - możesz wrócić za kilka dni!

Przeglądaj:

GRP

Inne nazwy: Gross Rating Points

Wartość określająca siłę (skuteczność w dotarciu do klienta) kampanii reklamowej poprzez procentowy lub liczbowy wskaźnik oglądalności.

Służy do mierzenia ilości odbiorców, do których dotarł badany przekaz reklamowy (reklama prasowa, telewizyjna, radiowa...) w połączeniu z częstotliwością, z jaką został nadany. Przykładowo, jeżeli reklama w TV została nadana pięciokrotnie i trafiła do 50% odbiorców, jej współczynnik GRP wyniesie 250 punktów.

Bierze się to z prostego wzoru: GRP = częstotliwość * ilość odbiorców z grupy docelowej (wyrażona w procentach).